Dračí loď

Dračí loď se poprvé objevila před více než 2000 lety v Číně. Odtud její typická dračí hlava na špici lodě a její celkové zbarvení. Její novodobá zmínka se datuje k roku 1976, kdy se uskutečnil první festival dračích lodí v Hong-Kongu. Odtud se sport Dračí lodě bleskově rozšířil do celého světa.

Konstrukce
Dračí loď je dlouhá 12,5 metrů, bez posádky váží kolem 250 kg má tvar otevřené kanoe s dračí hlavou na špici a dračím ocasem na zádi. V sestavě je maximálně 20 vsedě pádlujících závodníků (10 nalevo a 10 napravo) a bubeník, který sedí na špičce čelem k posádce a udává rytmus údery do bubnu a kormidelníkem stojící na zádi a řídící směr. Loď s plnou posádkou může dosahovat i přes dvě tuny.

Soutěže
Zpravidla se jede vždy v sudém počtu, jelikož by lichý počet závodníků mohl vychýlit loď. Závodí se obvykle v drahách na vzdálenosti 200, 500 a 1000 m. Dlouhé tratě se jezdí na kola s otáčkami. Kategorie se dělí dle věku a pohlaví (jezdí se i mix). Jako sport jsou Dračí lodě jedním z nejtýmovějších sportů na světě, jestliže zvážíme, že na lodi se nachází 22 aktivních členů posádky
Zdroj: Wiki